Thẻ lưu trữ: cao huyết áp ở trẻ em

  • Cẩn thận cao huyết áp ở trẻ em

    Đăng bởi Nhan Yến Tháng Một 24, 2018

    Khi trẻ có huyết áp bằng hoặc cao hơn 95% so với những trẻ cùng giới tính, độ tuổi và chiều cao thì được gọi là cao huyết áp. Tuy nhiên cao huyết áp ở trẻ em rất khó để xác định, vì vậy cha mẹ cần phải quan tâm hơn đến tình trạng sức … Tiếp tục đọc Cẩn thận cao huyết áp ở trẻ em