Thẻ lưu trữ: cao huyết áp tâm trương

  • Những nguy cơ khi huyết áp tâm trương có vấn đề

    Huyết áp cao khi trị số huyết áp tâm thu lớn hơn 140 mmHg hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 90 mmHg. Khi huyết áp tâm trương cao là nghĩa là tình trạng của bạn đang nguy hiểm, có thể là bạn đang bị xơ vữa động mạch hoặc căn bệnh liên quan đến thành … Tiếp tục đọc Những nguy cơ khi huyết áp tâm trương có vấn đề