Thẻ lưu trữ: huyết áp như thế nào là cao

  • Huyết áp cao là bao nhiêu?

    Chỉ số huyết áp chính là yếu tố đóng vai trò để xác định huyết áp cao là bao nhiêu, để đưa ra biện pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên, chỉ số huyết áp cao khác nhau theo độ tuổi, giới tính, thời điểm trong ngày, nên cần cẩn thận kiểm tra huyết áp thường xuyên. … Tiếp tục đọc Huyết áp cao là bao nhiêu?