Thẻ lưu trữ: huyết áp thấp và cách điều trị

  • Huyết áp thấp có nguy hiểm không? Cách điều trị như thế nào

    Nhiều bệnh nhân thường thắc mắc “Huyết áp thấp có nguy hiểm không?“, tuy không có nhiều nguy hiểm như huyết áp cao nhưng theo các bác sĩ tim mạch khuyến cáo nếu có bất kỳ sự tăng giảm nào so với mức huyết áp bình thường đều gây ra sự nguy hiểm. Đọc bài … Tiếp tục đọc Huyết áp thấp có nguy hiểm không? Cách điều trị như thế nào