Thẻ lưu trữ: huyết áp tối thiểu

  • Huyết áp tối thiểu tăng nguy hiểm hơn huyết áp tối đa

    Huyết áp được biểu hiện với 2 chỉ số là huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu. Huyết áp tối thiểu bình thường (cũng chính là huyết áp tâm trương) sẽ dao động từ 60 đến 89 mmHg.  Máy đo huyết áp điện tử Máy đo huyết áp cơ Huyết áp 120/70 có bình … Tiếp tục đọc Huyết áp tối thiểu tăng nguy hiểm hơn huyết áp tối đa