Thẻ lưu trữ: máy đo huyết áp tứ chi

  • Cách đo huyết áp chân-cánh tay với máy đo huyết áp Boso ABI 100

    máy đo huyết áp tứ chi Boso ABI 100

    Đo huyết áp thông thường mọi người thường đo ở cánh tay, bắp tay. Tuy nhiên với một số trường hợp đặc biệt người ta đo huyết áp ở chân. Vậy khi nào đo huyết áp ở chân, cách đo huyết áp ở chân như thế nào? Ai cần phải đo huyết áp chân? Tham … Tiếp tục đọc Cách đo huyết áp chân-cánh tay với máy đo huyết áp Boso ABI 100