Thẻ lưu trữ: nguyên nhân huyết áp hạ quá mức

  • Hạ huyết áp quá mức dẫn đến những biến chứng nguy hiểm

    Hạ huyết áp quá mức có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Trường hợp nhẹ có thể chữa trị được, nặng sẽ làm cho người bệnh bị ngất đi, dẫn đến các bệnh liên quan tim, thần kinh và tuyến nội tiết. Tụt huyết áp nên ăn uống gì? Những nguy cơ khi … Tiếp tục đọc Hạ huyết áp quá mức dẫn đến những biến chứng nguy hiểm