Thẻ lưu trữ: nhiệt kế điện tử đo nách

  • Lưu ý khi sử dụng nhiệt kế điện tử đo nách

    đo nhiệt đo cho trẻ nhỏ

    Đo nhiệt độ ở nách là cách lấy thân nhiệt cơ thể phổ biến, phương pháp này dễ thực hiện, an toàn, không gây đau đớn. Trước đây mọi người thường sử dụng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ ở nách, tuy nhiên, ngày nay với sự phát triển của y học công … Tiếp tục đọc Lưu ý khi sử dụng nhiệt kế điện tử đo nách