Thẻ lưu trữ: phòng ngừa bệnh cao huyết áp gây chảy máu mũi

  • Nguyên nhân và cách phòng ngừa bệnh cao huyết áp gây chảy máu mũi

      Khi huyết áp tăng hơn mức 140/90mmHg, có nghĩa là bạn đang trong giai đoạn huyết áp tăng, và có nguy cơ mắc phải bệnh cao huyết áp nếu chỉ số huyết áp cứ cao liên tục. Khi huyết áp tăng cao dẫn đến áp lực thành mạch tăng, có thể nứt vỡ thành … Tiếp tục đọc Nguyên nhân và cách phòng ngừa bệnh cao huyết áp gây chảy máu mũi