Thẻ lưu trữ: tăng huyết áp tâm trương

  • Nguyên nhân tăng huyết áp tâm trương và những biến chứng

    Đăng bởi Nhan Yến Tháng Một 12, 2018

    Huyết áp tăng hay giảm sẽ dựa vào hai chỉ số huyết áp, là huyết áp tâm trương và huyết áp tâm thu. Khi một chỉ số huyết áp vượt mức bình thường thì có thể kết luận người đó bị tăng huyết áp. Cả hai chỉ số này nếu tăng cao quá mức đều … Tiếp tục đọc Nguyên nhân tăng huyết áp tâm trương và những biến chứng