Thẻ lưu trữ: nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ

  • Nhiệt kế điện tử đo trán có hiệu quả?

    nhiệt kế điện tử đo trán

    Được dùng trong y tế khi đo nhiệt độ cơ thể người, nhiệt kế điện tử không còn là dụng cụ y tế quá xa lạ đối với các gia đình nữa. Khi sức khỏe có vấn đề thì máy đo thân nhiệt sẽ là một người bạn đáng tin cậy của bạn.