Thẻ lưu trữ: huyết áp 160/90

  • Huyết áp 160/90 có bất thường không?

    Đăng bởi Nhan Yến Tháng Một 26, 2018

    Một số người nghi ngờ huyết áp mình có vấn đề nên đã đo huyết áp và họ nhận được những chỉ số chênh lệch với mức huyết áp chuẩn. Liệu so với mức huyết áp bình thường ở người trưởng thành là 120/80 mmHg thì huyết áp 160/90 có bất thường không? Huyết áp 160/90 có … Tiếp tục đọc Huyết áp 160/90 có bất thường không?